top of page

7. BEHANDLING PÅ TVÆRS

Et implementeringsprojekt for optimering af sammenhæng i palliative patientforløb

Caregiver with Patient

DANSK FORSKNINGSCENTER FOR LIGHED I KRÆFT

bottom of page