7. BEHANDLING PÅ TVÆRS

Et implementeringsprojekt for optimering af sammenhæng i palliative patientforløb

Caregiver with Patient