top of page

(side under opdatering)

2021.11.01 COMPAS_big.jpg

HVEM ER VI?

I COMPAS, Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft, vil vi arbejde med at mindske den sociale ulighed der ses hos danske kræftpatienter. Kræftpatienter som har kort uddannelse, lav indkomst eller bor alene har ikke samme gavn af udviklingen i tidlig diagnose og behandling som bedre stillede kræftpatienter. Det vil vi forsøge at ændre på.

I COMPAS vil vi arbejde med seks forskningstemaer:

1. Hvad er på spil?

Patientens og personalets perspektiv 

2. Forandre praksis – ikke patienten:

Ændring af klinisk praksis

3. Navigation i kompleks behandling:

Individuel støtte til  skrøbelige patienter

4. Imod alle odds:

Livsstilsinterventioner til patienter med høj risiko for komplikationer

5. Kommunal rehabilitering og palliation:

Pleje og behandling til socialt sårbare patienter

6. Forebyggelse i stedet for reparation:

Intensiv træning til forebyggelse af fysisk svækkelse

7. Behandling på tværs: Behovsbaseret palliation i tværsektorielt lys

COMPAS koordineres fra Sjællands Universitetshospital i Næstved, mens forskningen, som er organiseret i 6 arbejdspakker efter tema, udgår fra forskningsinstitutioner og hospitaler i hele Danmark. Centeret ledes af professor, overlæge Susanne Oksbjerg Dalton.

Forskerne i COMPAS er et hold af stærke videnskabelige eksperter, som repræsenterer antropologi, psykologi, kræftbehandling, rehabilitering, palliation, og epidemiologi.  

COMPAS styregruppe består af lederne af hver arbejdspakke samt ledende overlæge på kræftafdelingen, Sjællands Universitetshospital og lederen af CASTLE forskningscenter for senfølger efter kræft, Rigshospitalet. Styregruppen sikrer en bred ledelsesmæssig, videnskabelig og klinisk forankring af centerets aktiviteter i deltagende afdelinger og institutioner.

COMPAS er finansieret af Kræftens Bekæmpelse, med medfinansiering af Region Sjælland, Aarhus Universitetshospital, Kræftens Bekæmpelses Forskningscenter, REHPA, Bispebjerg Hospital og Statens Institut for Folkesundhed.

Vi har en videnskabelig følgegruppe som består af internationale og nationale eksperter i kræftforskning, kræftbehandling, organisation af sundhedsvæsenet, almen medicin, & sårbare patienter. I følgegruppen sidder også en kræftpatient.

styregruppebillede.JPG

DANSK FORSKNINGSCENTER FOR LIGHED I KRÆFT

bottom of page