top of page

Nyheder

Besøg i forskningscentret

30. marts, 2022

I går fik COMPAS fint besøg af Regionsrådsformand Heino Knudsen. Forskere, patienter og sundhedspersonale involveret i forskningsprojekter i COMPAS i Region Sjælland deltog sammen med repræsentanter fra ledelsen på SUH. Øverste prioritet på dagsordenen var at indvie Regionsrådsformanden i hvorfor det er så vigtigt at vi laver forskning i ulighed i kræft, og hvorfor det er ekstra relevant i vores region. Der blev stillet mange gode spørgsmål, og især til hvordan vi sikrer at vores forskning på sigt kommer patienterne i regionen – og selvfølgelig hele Danmark - til gode. Vores gæster blev præsenteret for patienternes perspektiver, og disse stod som lysende eksempler på hvad det har betydet for dem og deres kræftforløb at deltage i vores projekter.​

IMG_3443.jpg

Hvordan kan vi involvere sårbare patienter i kliniske forsøg?

21. Marts, 2022

Dette og mange flere spørgsmål blev stillet og diskuteret efter præsentationer fra en håndfuld forskere fra forskellige forskningsfelter og baggrunder. Når der udvikles nye interventioner til fordel for patienter med kræft er det vigtigt at de mest sårbare patienter bliver tilgodeset og inkluderet i implementeringsprocesser, for at sikre forskningsfremskridt også når ud til dem der ofte har de største behov. Et resultat hvis dette mislykkes, kan være at vi øger uligheden i kræft i stedet for at mindske den. Dette var temaet for seminaret hvor vi inviterede forskere på tværs af forskningsfelterne pre-habilitering, patient navigering, registerforskning, rehabilitering, implementeringsforskning og et medlem af de Nationale Videnskabsetiske Komitéer.  

seminar 21.3.22.jpg

Sårbarhedsindex - ny publikation

22. Marts, 2022.

Social sårbarhed er et udtryk for, hvordan en persons overordnede livssituation gør personen sårbar over for sundhedsproblemer. Social sårbarhed er altså bredere end at kigge på enkeltfaktorer såsom uddannelse, indkomst, arbejdsløshed og civilstand. Indtil nu har der ikke været et mål for social sårbarhed til forskning med data fra de danske registre.

I en ny publikation fra COMPAS work package 5 har Jens-Jakob Kjer Møller med sine medforfattere udviklet og undersøgt et registerbaseret sårbarhedsindex, som de vil bruge i deres videre undersøgelse af ulighed i rehabilitering og palliation.

socialsårbarhedFigur_edited.png

DANSK FORSKNINGSCENTER FOR LIGHED I KRÆFT

bottom of page