top of page

VISION

Vores vision i COMPAS – Forskningscenter for Lighed i Kræft er at sikre optimal kræftbehandling til alle danske kræftpatienter uanset social status og personlig sårbarhed.

Sorgløs

MISSION

Hos COMPAS har vi en mission om at:

  • bane vejen for bedre og mere inkluderende behandling gennem videnskab af højeste kvalitet

  • Skabe mulighed for at flere patienter får tilbudt optimal behandling og at flere patienter får tilbud om rehabilitering og palliativ behandling tilpasset deres behov og ønsker.

  • Patientinddragelse og patientoptimering bliver en del af behandlingen på lige fod med medicinsk og kirurgisk kræftbehandling

forskning2l.jpg

HVORDAN?

Forskning af høj international klasse: Vi vil udvikle alle projekter i COMPAS i tæt samarbejde med patienterne og klinikere. Vi vil afprøve indsatser som er omhyggeligt udviklede gennem pilotundersøgelser. Vi vil have fokus på gennemførlighed. Vores forskning skal være til gavn for patienterne og vi samarbejder med patienterne om at finde løsninger.


Dele og formidle ny viden: COMPAS er et nationalt forskningsinitiativ og vores mission er at dele viden både i det videnskabelige miljø, men også i kræftafdelinger og kommuner i Danmark og i særdeleshed til patienter og deres pårørende gennem patientforeninger, sociale medier og i pressen.


Fra forskning til virkelighed: Vi vil arbejde for at virksomme løsninger mod ulighed i kræft bliver udbredt og tilpasset i den daglige klinik på tværs af kræftformer og patienters alder, køn og sociale forhold.

Skrivebord med stetoskop

DANSK FORSKNINGSCENTER FOR LIGHED I KRÆFT

bottom of page