top of page

Projekter i COMPAS

I COMPAS er der mange projekter enten under udvikling eller allerede i opstartsfasen. Nærmere beskrivelse af projekterne vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.
Vores projekter falder under seks udvalgte temaer beskrevet nedenunder.

Image by You X Ventures
Projekter i COMPAS: Research

1. Hvad er på spil?

Tager pulsen på en ældre patient

2. Forandre praksis
– ikke patienten

Scientist on Tablet

3. Navigation i kompleks behandling

X-Ray Resultater

4. Imod alle odds

Senior Citizen øvelse klasse

5. Kommunal rehabilitering og palliation

Titelbillede_COMPAS-REHPA.jpg

6. Forebyggelse i stedet for reparation

Løbebånd Gåture

7. Behandling på tværs

Caregiver with Patient
Projekter i COMPAS: Projekter

Elevator talks

Forskerne fortæller om deres COMPAS projekter.

WP5: Kommunal rehabilitering og palliation, præsentation v/ PhD studerende Jens-Jacob Kjær Møller.

Projekter i COMPAS: Video

Line Noes Lydom, PhD studerende i WP4: Against all odds.

Projekter i COMPAS: Video

PhD studerende Tine Bichel Lauritsen i WP2: Change the system not the patient.

Projekter i COMPAS: Video

Sygeplejerske og Postdoc Rikke Langballe fortæller om projektet "Navigate" fra WP3. Navigate er et projekt målrettet sårbare patienter med lungekræft, og som har til formål at øge overlevelsen samt øge livskvaliteten.

Projekter i COMPAS: Welcome
bottom of page