PROJEKTER I COMPAS

I COMPAS er der mange projekter enten under udvikling eller allerede i opstartsfasen. Nærmere beskrivelse af projekterne vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.
Vores projekter falder under seks udvalgte temaer.

 

1. HVAD ER PÅ SPIL?

2. FORANDRE PRAKSIS
– IKKE PATIENTEN

3. NAVIGATION I KOMPLEKS BEHANDLING

4. IMOD ALLE ODDS

5. KOMMUNAL REHABILITERING OG PALLIATION

6. FOREBYGGELSE I STEDET FOR REPARATION

 

COMPAS 
Dansk Forskningscenter for Lighed i Kræft 
Rådmandsengen 5 
4700 Næstved 
Danmark

  • LinkedIn

E-mail:gai@regionsjaelland.dk (Gunn Ammitzbøll)

©2019 by COMPAS. Proudly created with Wix.com