top of page

PROJEKTER I COMPAS

I COMPAS er der mange projekter enten under udvikling eller allerede i opstartsfasen. Nærmere beskrivelse af projekterne vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.
Vores projekter falder under syv udvalgte temaer i work packages (WP):

 

 

  

Image by You X Ventures

DANSK FORSKNINGSCENTER FOR LIGHED I KRÆFT

bottom of page