PROJEKTER I COMPAS

I COMPAS er der mange projekter enten under udvikling eller allerede i opstartsfasen. Nærmere beskrivelse af projekterne vil løbende blive opdateret på hjemmesiden.
Vores projekter falder under seks udvalgte temaer beskrevet nedenunder.

Image by You X Ventures
 

1. HVAD ER PÅ SPIL?

Tager pulsen på en ældre patient

2. FORANDRE PRAKSIS
– IKKE PATIENTEN

Scientist on Tablet

3. NAVIGATION I KOMPLEKS BEHANDLING

X-Ray Resultater

4. IMOD ALLE ODDS

Senior Citizen øvelse klasse

5. KOMMUNAL REHABILITERING OG PALLIATION

Titelbillede_COMPAS-REHPA.jpg

6. FOREBYGGELSE I STEDET FOR REPARATION

Løbebånd Gåture

7. BEHANDLING PÅ TVÆRS

Caregiver with Patient
 

ELEVATOR TALKS

Forskerne fortæller om deres COMPAS projekter.

WP5: Kommunal rehabilitering og palliation, præsentation v/ PhD studerende Jens-Jacob Kjær Møller.

 

Line Noes Lydom, PhD studerende i WP4: Against all odds.

 

PhD studerende Tine Bichel Lauritsen i WP2: Change the system not the patient.