top of page
bed in hostel in bad condition.jpg

Kræft på kanten af samfundet

I en ny publikation fra COMPAS work package 1 har Pia Vivian Pedersen og medforfattere undersøgt, hvordan mennesker i svære livsbetingelser, som fx hjemløshed, rusmiddelbrug og ensomhed, oplever dét at få og have kræft. Artiklen stiller skarpt på, hvordan social ulighed i sundhed manifesterer sig og opleves af dem, som rammes af den.

DANSK FORSKNINGSCENTER FOR LIGHED I KRÆFT

bottom of page